Номерология за бизнеса

Posted |


Кога да създадете нова фирма или търговска марка, как да се казва тя, правилен ли е избора на съдружници, в кой период да стартирате дейност …..

Практиката ми показва, че има доза ирационалност в бизнеса и той може да бъде управляван. С помощта на номерологията е възможно да предотвратите бизнес неуспехи и много разочарования. Много често с мои клиенти постигаме изненадващи за тях резултати при промяна дори само на една буква в името на фирмата. След такава промяна започват да се появяват възможности, които преди са били само мечта.

Разбира се възможно е да управлявате успешен бизнес и без помощта на цифрите, но вероятно слушате интуицията си и сте подредили правилния пъзел в главата си.

Ако все пак Ви е необходима странична обективна оценка, номерологичната консултация, подобна на тази с юрист е решението!

  • Определяне на подходящо фирмено име или търговска марка, по зададени от Вас предложения
  • Определяне на подходяща дата за регистрация на фирма или пускане на нов продукт на пазара
  • Определяне на подходящ период за стартиране на ново начинание, промоция, събитие или др.
  • Определяне на съвместимост на съдружници и партньори
  • Определяне на съвместимост в работен екип