Да изгубиш вяра!

Posted | 0 comments


или Изгревът на Кръстов ден!

MayaZlatevaValchevaНа Кръстов ден’2013 г. случайността ме срещна с уникален изгрев, който искам да споделя с Вас – всички търсещи. Особено внимание обръщам с тази статия на тези, които са изгубили вяра в добрия изход от ситуацията.

Погледнете тези кадри. Вижте как слънцето неумолимо пробива със силната си светлина през облаците. И без значение колко е плътна тъмнината, то – слънцето задължително изгрява. Вижте как в природата е запечатана борбата с тъмнината /с Вашата болка, с Вашата тъга е същото/

Всичко се случва с добре отмерен ритъм – нито много бавно, нито много бързо. Такъв е пътят и на нашата промяна – когато сме готови е време за нея. Нали не очаквате слънце да изгрее в един часа след полунощ?

Светлината се прокрадва между облаците, всеки изминал миг тъмнината става все по-малко и изгревът вече е факт!

 

Не губете вяра в добрия изход от ситуацията, но работете и действайте. Без неумолима вяра и постоянство няма да откриете пътя на Вашия изгрев. Без значение при колко специалиста отидете, колко съвета получите – нищо няма да се промени, ако Вие не вземете живота си в свои ръце.

Помнете: Вие сте сами лекари на себе си, а Вашата болка е Вашият навигатор. Вие сте сами творци на живота си и никой не може да го промени ако Вие не му разрешите.

Дали се надяваме на здраве, любов, щастие, равновесие или хармония, всички ние изминаваме дълъг път до момента на нашия изгрев. Както слънцето пробива упорито с лъчите си облаците, така се случва и при нас. Не винаги всичко е гладко и без спънки, не винаги това, което правим е лесно и се получава от първия път. Но природата ни учи друго: Ако осъзнаваш своята житейска задача, ако действаш упорито и с вяра, всичко ще се нареди.

А какво е вяра?

„Какво е вяра? Това е да вярваш, че нещата ще станат така, както Бог е определил, и другояче не могат да станат.“

„Силата, която регулира нашите чувства и нашето здраве, е вярата. В каквото и положение да се намираме, щом имаме вяра, ще се измъкнем от него. И на дъното на ада да сме, вярата ще ни извади оттам. Любовта и вярата ще ни помогнат“ 

(Учителят П. Дънов).

Напиши коментар