60,00 лв.

Използва се при необходимост от продължително проследяване на случая.

Продължителност на консултацията: 40 мин.

Описание

Вие вече сте запознати с метода на работа, със силата на цветята. В тази наша среща ще определим Вашата готовност за Вашата промяна.

Как се чувствате с комбинацията цветя? Какво се случва в живота Ви след нашата първа среща? По какъв път ще поемем? Какво казва Вашето тяло? Всичко това ще обсъдим, на наша последваща консултация, която ще ни помогне да изберем най-правилния път за Вас. Ще правим астрологична справка само при нужда. Ще проверяваме домашни и ако се налага ще получавате нови.

Продължителност: 30 мин.

Напиши коментар